MZ - Thomas Hobbes (1588 - 1679)

Kur s'ka art dhe s'ka letra, nuk ka as edhe shoqëri të qytetëruar dhe ç'ka është edhe më e keqe se gjithçka, është se, në një shoqëri të tillë, ka vetëm frikë të vazhdueshme dhe rrezik për vdekje të tmerrshme, për më tepër, jeta e njeriut në atë rast, është e vetmuar, e varfër, e shëmtuar dhe e shkurtër.

Tek, KorçaPedica (pra KP), informacioni është organizuar sipas një sërë seksionesh dhe n/seksionesh, si më poshtë:

Së pari tek Bota Korçare (BK)
, ekzistojnë këto n/seksione
1. Shoqëria dhe jeta e përditshme (SHSH): gjeografia, biografi - njerëz të shquar, histora, filozofi, psikologji, jeta e përditshme, traditë, etj.
2. Natyra (SHN):  natyra, flora, fauna, bio - jeta, mjekësia, bujqësia, shknc, e sakta, etj.
3. Letrat dhe arti (LA): poezia, proza, piktura, fotografia, teatri, muzika, sporti, etj.

Ndërkaq egyistojnë edhe seksionet e tjerë si më poshtë:
Korça Encyclopedica - Revistë.
Mozaik (MZ) - Të ndryshme

Buy and sell - Shitje dhe blerje

Kontakti