MZ - Aforizmë: Viktor Hygo

Gjithmonë tek shtresat e varfëra, ka më tepër mizerie, sesa ka humanizëm tek shtresat e pasura.

Tek, KorçaPedica (pra KP), informacioni është organizuar sipas një sërë seksionesh dhe n/seksionesh, si më poshtë:

Së pari tek Bota Korçare (BK)
, ekzistojnë këto n/seksione
1. Shoqëria dhe jeta e përditshme (SHSH): gjeografia, biografi - njerëz të shquar, histora, filozofi, psikologji, jeta e përditshme, traditë, etj.
2. Natyra (SHN):  natyra, flora, fauna, bio - jeta, mjekësia, bujqësia, shknc, e sakta, etj.
3. Letrat dhe arti (LA): poezia, proza, piktura, fotografia, teatri, muzika, sporti, etj.

Ndërkaq egyistojnë edhe seksionet e tjerë si më poshtë:
Korça Encyclopedica - Revistë.
Mozaik (MZ) - Të ndryshme

Buy and sell - Shitje dhe blerje

Kontakti