MZ - Aforizmë: Nektar Tërpo - Voskopojari

Stilponi që ishte filozof në Megara, u zu rob, kur u pushtua vëndi i tij prej tiranit Dhimitër.
Si skllav atë e shpunë përpara mbretit, i cili e pyeti:
A humbe ndonjë gjë ti nga ky pushtim?
Stilponi u përgjegj:
 “Jo, nuk humba asgjë. Ato çka ishin të miat, pra mësimet dhe studimet, i kam përsëri. Përsa u takon të tjerave, e dija se ato ose do të ishin të miat, ose të pushtuesit.

Tek, KorçaPedica (pra KP), informacioni është organizuar sipas një sërë seksionesh dhe n/seksionesh, si më poshtë:

Së pari tek Bota Korçare (BK)
, ekzistojnë këto n/seksione
1. Shoqëria dhe jeta e përditshme (SHSH): gjeografia, biografi - njerëz të shquar, histora, filozofi, psikologji, jeta e përditshme, traditë, etj.
2. Natyra (SHN):  natyra, flora, fauna, bio - jeta, mjekësia, bujqësia, shknc, e sakta, etj.
3. Letrat dhe arti (LA): poezia, proza, piktura, fotografia, teatri, muzika, sporti, etj.

Ndërkaq egyistojnë edhe seksionet e tjerë si më poshtë:
Korça Encyclopedica - Revistë.
Mozaik (MZ) - Të ndryshme

Buy and sell - Shitje dhe blerje

Kontakti