Aforizma: Nga filozofia e lashtë, për shkrimin dhe leximin.

 

Shfrytëzoje kohën, duke përmirësuar vetveten, nëpërmjet atyre ç’ka të tjerët kanë shkruajtur. Kjo do të thotë që të mbërrish lehtë, atje ku të të tjerët, kanë mbërritur duke punuar shumë.
Sokrati
*
Quhet se një shkrim të pëlqen, atëhere kur të pëlqen edhe pasi e ke lexuar dhjetë herë.
Horaci
*
Për të shkruajtur mirë, shprehe vetveten si një njeri i zakonshëm dhe mendo si një njeri i zgjuar.
Aristoteli
*
Mëndjen duhet ta përformojmë, duke lexuar në thellësi dhe jo në gjërësi.
Quintilian
*
Ai që nuk lexohet, konsiderohet sikur nuk ka shkruar gjë.
Marciali
*
Krehjet e shumta të një shkrimi,  e dobësojnë më tepër atë, sesa e përmirësojnë.
Plini (i Ri)

Tek, KorçaPedica (pra KP), informacioni është organizuar sipas një sërë seksionesh dhe n/seksionesh, si më poshtë:

Së pari tek Bota Korçare (BK)
, ekzistojnë këto n/seksione
1. Shoqëria dhe jeta e përditshme (SHSH): gjeografia, biografi - njerëz të shquar, histora, filozofi, psikologji, jeta e përditshme, traditë, etj.
2. Natyra (SHN):  natyra, flora, fauna, bio - jeta, mjekësia, bujqësia, shknc, e sakta, etj.
3. Letrat dhe arti (LA): poezia, proza, piktura, fotografia, teatri, muzika, sporti, etj.

Ndërkaq egyistojnë edhe seksionet e tjerë si më poshtë:
Korça Encyclopedica - Revistë.
Mozaik (MZ) - Të ndryshme

Buy and sell - Shitje dhe blerje

Kontakti