MZ - Aforizma: Nga filozofia romake

 

Lënia për një çast pezull dhe mosmarrja e vendimit, për një çështje të dhënë, është e lodhëshme dhe shqetësuese por kjo gjë, është njëkohësisht edhe burim dhe mundësi, për të vepruar me mënçuri.

*
Padrejtësinë e urrejnë edhe vetë të padrejtët.

*
Akoma edhe një qime, edhe ajo ka hijen e vet.

*
Ai që mbrohet edhe atëhere kur është i mbrojtur, nuk rrezikohet lehtë.

*
Lënia e një emri të mirë, është edhe ajo një pasuri më vete, që u lihet trashëgimtarëve.

*
Përbuzja më e madhe për dikë, është ta quash mosmirënjohës apo, bukëshkelur.

*
Një tru i fortë, nuk nguron të marrë vendime.

*
Është e trishtueshme, të ta kthejnë me të keqe, atë ç'ka ti ua dhurove me kënaqësi.

*
Dështimi që na le mbresa më tepër, është dështimi i parë.

*
Gjatë një gjyqi, gjykatësi gjykon si proçesin ashtu edhe veten e vet.

*
Pasi kanë zgjedhur rrugën mirë, akoma edhe të verbërit, ecin të sigurtë. 

*
Gënjeshtra që thuhet për një qëllim të mirë, është dhe ajo një veprim i drejtë.

*
Fundi i një të varfëri është atëhere kur ai, imiton të pasurin.
 
*
Kur ngul këmbë tek padrejtësitë, krijon padrejtësi të tjera.

 

Nxjerrë prej: Sententiae, Publili Syri, shek 1-rë, para Kr.

Tek, KorçaPedica (pra KP), informacioni është organizuar sipas një sërë seksionesh dhe n/seksionesh, si më poshtë:

Së pari tek Bota Korçare (BK)
, ekzistojnë këto n/seksione
1. Shoqëria dhe jeta e përditshme (SHSH): gjeografia, biografi - njerëz të shquar, histora, filozofi, psikologji, jeta e përditshme, traditë, etj.
2. Natyra (SHN):  natyra, flora, fauna, bio - jeta, mjekësia, bujqësia, shknc, e sakta, etj.
3. Letrat dhe arti (LA): poezia, proza, piktura, fotografia, teatri, muzika, sporti, etj.

Ndërkaq egyistojnë edhe seksionet e tjerë si më poshtë:
Korça Encyclopedica - Revistë.
Mozaik (MZ) - Të ndryshme

Buy and sell - Shitje dhe blerje

Kontakti